Posted by: frans | June 12, 2013

Results: Publications, Exhibitions, Games

As the Academy of Finland has asked us to provide a full report of our activities, here is also to the project web site a list of our results from 2009-2012 (few publications are still forthcoming, as these processes tend to take their time):

Creation of Game Cultures: The Case of Finland / Digitaalisten pelikulttuurien synty Suomessa -hanke 1.1.2009 – 31.12.2012

Julkaisut (nimi, vuosi, julkaisumaa, tyyppi, open access)

Luokitukset: http://www.aka.fi/fi/A/Tutkijalle/Hakeminen/Liitteet/Julkaisuluettelo/

A VERTAISARVIOIDUT TIETEELLISET ARTIKKELIT

Arjoranta, J. (2011). Defining Role-Playing Games as Language-Games. International Journal of Role-Playing, 1 (2), 3-17. Retrieved from http://www.ijrp.subcultures.nl/wp-content/issue2/IJRPissue2-Article1.pdf

Arjoranta, J. (2011). Do We Need Real-Time Hermeneutics? Structures of Meaning in Games. In Think design play: the fifth international conference of the digital research association, Hilversum, 14.-17.9.2011. Utrecht: DiGRA/Utrecht School of the Arts. Retrieved from http://www.digra.org/dl/db/11310.17396.pdf

Eskelinen, M. (2009). “Hat probléma keres egy megoldast”. In K. Fenyvesi, & M. Kiss (Eds.), Narratívák. Pecs, Hungary: Kijarat Kiado.

Eskelinen, M. (2010). Cybertextuality meets transtextuality. In A. Aljas, P. Viires, & al. (Eds.), Transforming Culture (pp. 332-337). Tartto, Viro: Univesity of Tartu & Estonian Literary Museum & Estonian National Museum . Retrieved from http://hdl.handle.net/10062/14768

Kallio, Kirsipauliina, Mäyrä, Frans & Kaipainen, Kirsikka (2011) “At least nine ways to play: approaching gamer mentalities”. Games & Culture 6:4, July 2011, 327-353.

Kinnunen, J. & Mäyrä, F. (2012). Verkkorahapelit ja online-aineistot. Teoksessa Pauliina Raento (toim.): Rahapelaaminen Suomessa: aiheet ja aineistot. Gaudeamus. Helsinki University Press, 180-195.

Kinnunen, Jani (2010). Leikkisä raha pelissä. Teoksessa Jaakko Suominen, Raine Koskimaa, Frans Mäyrä & Olli Sotamaa (toim.): Pelitutkimuksen vuosikirja 2010. Tampere: Tampereen yliopisto, 42-57. Verkkojulkaisuna osoitteessa http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja2010/ptvk2010-05.pdf  

Kinnunen, Jani (2011). The Social Rewards of Online Gambling. Suomen Antropologi: Journal of the Finnish Anthropological Society 36(1), 85-88

Kinnunen, Jani, Rautio, Erkka., Alha, Kati & Paavilainen, Janne (2012). Gambling in Social Networks. Gaming Experiences of Finnish Online Gamblers. Proceedings of 2012 DiGRA Nordic. Verkkojulkaisuna osoitteessa http://www.digra.org/wp-content/uploads/digital-library/12168.53205.pdf

Kultima, Annakaisa & Stenros, Jaakko (2010): “Designing Games for Everyone: The Expanded Game Experience Model”. Proceedings of FuturePlay 2010, Vancouver, Canada. ACM.

Mäyrä, Frans (2012) “Playful Mobile Communication – Services Supporting the Culture of Play”. Interactions: Studies in Communication & Culture, 3:1 (October 2012), 55-70.

Pasanen, T. (2011). “Hyökkäys Moskovaan!” – Tapaus Raid over Moscow Suomen ja Neuvostoliiton välisessä ulkopolitiikassa 1980-luvulla. In J. Suominen, R. Koskimaa, F. Mäyrä, O. Sotamaa, & R. Turtiainen (Eds.), Pelitutkimuksen vuosikirja 2011 (pp. 1-11). Tampere, Finland: Tampereen yliopisto. Retrieved from http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja-2011

Perttula, Arttu & Tuomi, Pauliina (2010). ”Tää oli oikeesti aika jännä!” – Mobiilia moninpeliä julkisella näytöllä. Teoksessa Jaakko Suominen, Raine Koskimaa, Frans Mäyrä & Olli Sotamaa (toim.): Pelitutkimuksen vuosikirja 2010. Tampere: Tampereen yliopisto, 69–82. Verkkojulkaisuna osoitteessa http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja2010/ptvk2010-07.pdf.

Saarikoski, Petri & Suominen, Jaakko (2009). Computer Hobbyists and the Gaming Industry in Finland. IEEE Annals of the History of Computing July-September 2009 (vol. 31 no. 3), 20–33. Available online at http://www.computer.org/portal/web/csdl/doi?doc=doi/10.1109/MAHC.2009.39.

Saarikoski, Petri & Suominen, Jaakko (2009). Pelinautintoja, ohjelmointiharrastusta ja liiketoimintaa. Tietokoneharrastuksen ja peliteollisuuden suhde Suomessa toisen maailmansodan jälkeen. Teoksessa Jaakko Suominen, Raine Koskimaa, Frans Mäyrä & Olli Sotamaa (toim.): Pelitutkimuksen vuosikirja 2009. Tampere: Tampereen yliopisto, 16–33. Verkkojulkaisuna osoitteessa http://www.pelitutkimus.fi/wp-content/uploads/2009/08/ptvk2009-02.pdf.

Saarikoski, Petri (2009). Yhteisöpeliä rakentamassa. Juhana-herttuan Aikakapseli 2006–2008. Teoksessa Maarit Grahn & Maunu Häyrynen (toim.): Kulttuurituotanto. Kehykset, käytäntö ja prosessit. Helsinki: SKS, 283–311.

Saarikoski, Petri (2010). Computer Courses in Finnish Schools during 1980-1995. History of Nordic Computing – HiNC3, 3rd IFIP WG9.7 Working Conference on History of Nordic Computing, Stockholm 18–20 October 2010. IFIP International Federation for Information Processing.

Saarikoski, Petri (2011). Kasarisukupolven teknoanimaation perintö. Wider Screen, 1–2/2011. Verkkojulkaisuna osoitteessa http://www.widerscreen.fi/2011-1-2/kasarisukupolven-teknoanimaation-perinto/.

Saarikoski, Petri (2011). Unten maille tietokone kainalossa: unimuistot ja tietotekniikan arkipäiväistyminen. Tekniikan Waiheita 4/2011.

Saarikoski, Petri (2012). ”Rakas Pelit-lehden toimitus…” Pelit-lehden lukijakirjeet ja digipelaamisen muutos Suomessa vuosina 1992–2002. Teoksessa Jaakko Suominen, Raine Koskimaa, Frans Mäyrä & Riikka Turtiainen (toim.): Pelitutkimuksen vuosikirja 2012. Tampere: Tampereen yliopisto, 21–40. Verkkojulkaisuna osoitteessa http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja2012/ptvk2012-04.pdf.

Siitonen, M. (2011). Leadership in an online multiplayer strategy game: case – Illuria. International Journal of Arts and Technology, 4(3): 315–325.

Siitonen, M. (2011). Participant Observation in Online Multiplayer Communities. In Daniels, B. (ed.) A Handbook of Research on Methods and Techniques for Studying Virtual Communities: Paradigms and Phenomena. IGI Global.

Stenros, Jaakko & Montola, Markus (2009): “Julkinen tila pelissä: Pervasiivinen pelaaminen ja kaupunkiympäristön rajat”. Chapter in Ridel, Seija, Kymäläinen, Päivi & Nyyssönen, Timo (eds.): Julkisen tilan poetiikka ja politiikka. Tampere University Press.

Stenros, Jaakko & Montola, Markus (2011): “The Making of Nordic Larp: Documenting a Tradition of Ephemeral Co-Creative Play”. Proceedings of Think Design Play, Digra 2011 Conference. Digra Digital Library.

Stenros, Jaakko & Montola, Markus (2011): “Parasocial Interaction in Pervasive Role-Play: The Case of Sanningen om Marika”. Henriksen, Thomas Duus, Bierlich, Christian, Hansen, Kasper Friis & Kølle, Valdemar (eds): Think Larp. Academic Writings from KP2011. Rollespielsakademiet.

Stenros, Jaakko & Sotamaa, Olli (2009): “Commoditization of Helping Players Play: Rise of the Service Paradigm”. Proceedings of Digra 2009 Conference, Breaking New Ground: Innovation in Games, Play, Practice and Theory.

Stenros, Jaakko (2010): “Playing the System. Using Frame Analysis to Understand Online Play”. Proceedings of FuturePlay 2010, Vancouver, Canada. ACM.

Stenros, Jaakko (2012): “In Defence of a Magic Circle: The Social and Mental Boundaries of Play.” Proceedings of 2012 DiGRA Nordic. Digra Digital Library.

Stenros, Jaakko, Holopainen, Jussi, Waern, Annika, Montola, Markus & Ollila, Elina (2011): “Narrative Friction in ARGs: Design Insights from Conspiracy For Good”. Proceedings of Think Design Play, Digra 2011 Conference. Digra Digital Library. Also published in (2012) SPACE–EVENT–AGENCY–EXPERIENCE. Open Access E-Publication of the DREX Project. Centre for Practise as Research in Theatre.

Stenros, Jaakko, Paavilainen, Janne & Kinnunen, Jani (2011): “Giving Good ‘Face’: Playful Performances of Self in Facebook”. Proceedings of MindTrek 2011. New York: ACM, 153-160.

Stenros, Jaakko, Paavilainen, Janne & Mäyrä, Frans (2009): “The Many Faces of Sociability and Social Play in Games”. Proceedings of MindTrek 2009. ACM.

Stenros, Jaakko, Paavilainen, Janne & Mäyrä, Frans (2011): “Social Interaction in Games”. International Journal of Arts and Technology,Vol. 4, No.3, 342-358.

Stenros, Jaakko, Waern, Annika & Montola, Markus: (2012): “Studying the Elusive Experience in Pervasive Games”.  Simulation and Gaming, Vol. 43, No. 3, 339-355. Sage.

Suominen, Jaakko (2010). ”Pieni askel ihmiskunnalle, mutta jättiharppaus tietokoneistetuille roolipeleille” – MikroBitti-lehden peliarvostelut pelaamisen historiatietoisuuden rakentajina 1984–2008. Teoksessa Jaakko Suominen, Raine Koskimaa, Frans Mäyrä & Olli Sotamaa (toim.): Pelitutkimuksen vuosikirja 2010. Tampere: Tampereen yliopisto, 83–98. Verkkojulkaisuna osoitteessa http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja2010/ptvk2010-08.pdf.

Tuomi, Pauliina (2009). Television interaktiivinen pelihetki. Television pelillisyys ja merkitys pelikokemuksen tuottamisessa. Teoksessa Jaakko Suominen, Raine Koskimaa, Frans Mäyrä & Olli Sotamaa (toim.): Pelitutkimuksen vuosikirja 2009. Tampere: Tampereen yliopisto, 34–48. Verkkojulkaisuna osoitteessa http://www.pelitutkimus.fi/wp-content/uploads/2009/09/ptvk2009-03.pdf.

Turtiainen, Riikka & Östman, Sari (2009). Tavistaidetta ja verkkoviihdettä – omaehtoisten verkkosisältöjen tutkimusetiikkaa. Teoksessa Maarit Grahn & Maunu Häyrynen (toim.): Kulttuurituotanto. Kehykset, käytäntö ja prosessit. Helsinki: SKS, 336–354.

Turtiainen, Riikka (2010). ”Tässä ovat Käldin enkelit.” Mediavälitteistä arvokisahuumaa naisten jalkapallon EM-kotikisoissa. Kasvatus & Aika 2/2010, 179–202.

Turtiainen, Riikka (2010). Tulos ei päässyt edes teksti-TV:lle. Tekniikan Waiheita 4/2010, 32–48.

Turtiainen, Riikka (2011). YouTube käyttäjälähtöisen mediaurheilun areenana. Wider Screen, 1–2/2011. Verkkojulkaisuna osoitteessa http://www.widerscreen.fi/2011-1-2/youtube-kayttajalahtoisen-mediaurheilun-areenana/.

Äyrämö, S.-M., & Koskimaa, R. (2010). Narrative Definitions for Game Design: Concept Oriented Study on Nine Computer Game Design Guidebooks. In R. Eck (Ed.), Interdisciplinary Models and Tools for Serious Games: Emerging Concepts and Future Directions (pp. 1-29). Hershey, PA, USA: IGI Global.

B VERTAISARVIOIMATTOMAT TIETEELLISET ARTIKKELIT

Ala-Luopa, Saara (2011). Jaakko Stenros & Markus Montola (2010): Nordic Larp. Stockholm: Fëa Livia. Teoksessa Jaakko Suominen, Raine Koskimaa, Frans Mäyrä, Olli Sotamaa & Riikka Turtiainen (toim.): Pelitutkimuksen vuosikirja 2011. Tampere: Tampereen yliopisto, 91–93. Verkkojulkaisuna osoitteessa http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja2011/ptvk2011-10.pdf.

Eskelinen, M. (2010). Heurisztikus modellek a digitális irodalomtudományban. Kalligram, 2010 (1), 56-59.

Eskelinen, M. (2010). The Gaming Situation 2.0. In P. Perissinotto, & R. Barreto (Eds.), Teoria digital. Dez anos do File festival internacional de linguagem eletrõnica (pp. 292-297). Sao Paulo, Brasilia: File & imprensaoficial.

Harvola, Aino (2010). Alan Wake ja intertekstuaalisuus mediahuomion välineenä. Teoksessa Jaakko Suominen, Raine Koskimaa, Frans Mäyrä & Olli Sotamaa (toim.): Pelitutkimuksen vuosikirja 2010. Tampere: Tampereen yliopisto, 159–170. Verkkojulkaisuna osoitteessa http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja2010/ptvk2010-15.pdf.

Heinonen, Ulla – Saarikoski, Petri & Turtiainen, Riikka (2011). Digirakkauden päivityksiä etsimässä. Teoksessa Ulla Heinonen, Petri Saarikoski & Riikka Turtiainen (toim.): Digirakkaus 2.0. Pori: Turun yliopisto, 7–10.

Karvinen, Juho, Stenros, Jaakko, Kultima, Annakaisa & Alha, Kati (2012): “David Myers, Play Redux: The Form of Computer Games (2010).” Book review published in Suominen , Jaakko, Koskimaa, Raine, Mäyrä, Frans and  Turtiainen, Riikka (eds.): Pelitutkimuksen vuosikirja 2012. Tampereen yliopisto.

Kinnunen, Jani (2010). Verkkopelit sosiaalisena toimintaympäristönä. Teoksessa Marjo Meriranta (toim.): Mediakasvatuksen käsikirja. EU: Unipress, 103-134.

Koskimaa, R. (2010). A szimulált idö nyomában. Kalligram, XIX (1), 60-63.

Koskimaa, R. (2010). Approaches to Digital Literature: Temporal Dynamics and Cyborg Authors. In R. Simanowski, J. Schäfer, & P. Gendolla (Eds.), Reading Moving Letters: Digital Literature in Research and Teaching. A Handbook. Bielefeld, Saksa: Transcript Verlag.

Koskimaa, R. (2010). Teaching Digital Literature through Multi-Layered Analysis. In R. Simanowski, J. Schäfer, & P. Gendolla (Eds.), Reading Moving Letters: Digital Literature in Research and Teaching. A Handbook. Bielefeld, Saksa: Transcript Verlag.

Koskimaa, R. (2011). Changing the Past. Time-Reversal as Game Mechanic. In N. Montfort, J. Paradis, D. Thorburn, & W. Uricchio (Eds.), Media in Transition 7 Conference Papers. Cambridge, MA: MIT.

Koskimaa, R. (2011). Reading processes. Groundwork for Software Studies. Game Studies, 11 (2). Retrieved from http://gamestudies.org/1102/articles/koskima

Mäyrä, Frans (2012) “The Global and Local in Fantastic New Media: The Case of Finland” In: Sabine Coelsch-Foisner (ed.), New Directions in the European Fantastic. Winter, Heidelberg. p. 81-98.

Mäyrä, Frans (2011) “Games in the Mobile Internet: Towards Contextual Play”. In: Garry Crawford & Victoria Gosling & Ben Light (eds.), Online Gaming in Context: The social and cultural significance of online games. New York: Routledge. p. 108-129.

Mäyrä, Frans (2011) “From the demonic tradition to art-evil in digital games: Monstrous pleasures in The Lord of the Rings Online”. In: Tanya Krzywinska, Esther MacCallum-Stewart & Justin Parsler (eds.), Ringbearers: The Lord of the Rings Online as Intertextual Narrative. Manchester University Press.

Mäyrä Frans, Sihvonen Tanja, Paavilainen Janne, Saarenpää Hannamari, Kultima Annakaisa, Nummenmaa Timo, Kuittinen Jussi, Stenros Jaakko, Montola Markus, Kinnunen Jani, Syvänen Antti. (2010). Monialainen pelitutkimus. Teoksessa Sami Serola (toim.): Ote informaatiosta. Helsinki: BTJ Kustannus, 306-349.

Saarikoski, Petri – Suominen, Jaakko – Turtiainen, Riikka & Östman, Sari (2009). Peliä ja leikkiä virtuaalisilla hiekkalaatikoilla. Teoksessa Petri Saarikoski, Jaakko Suominen, Riikka Turtiainen & Sari Östman: Funetista Facebookiin: Internetin kulttuurihistoria. Helsinki: Gaudeamus, 234–264.

Saarikoski, Petri (2009). Verkonpunontaa – tietoverkkojen esihistoria ja Suomi. Teoksessa Petri Saarikoski, Jaakko Suominen, Riikka Turtiainen & Sari Östman: Funetista Facebookiin: Internetin kulttuurihistoria. Helsinki: Gaudeamus, 23–72.

Saarikoski, Petri (2009). Visio – maailmantelevisiosta tiedon valtateille. Teoksessa Petri Saarikoski, Jaakko Suominen, Riikka Turtiainen & Sari Östman: Funetista Facebookiin: Internetin kulttuurihistoria. Helsinki: Gaudeamus, 73–115.

Saarikoski, Petri (2010). Peleistä taiteeksi: digitaaliset pelit taidemuseossa – Salon taidemuseon Pelaa!-näyttely 2009. Teoksessa Jaakko Suominen, Raine Koskimaa, Frans Mäyrä & Olli Sotamaa (toim.): Pelitutkimuksen vuosikirja 2010. Tampere: Tampereen yliopisto, 132–138. Verkkojulkaisuna osoitteessa http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja2010/ptvk2010-12.pdf.

Saarikoski, Petri (2011). Linnut ovat hyvin vihaisia. Wider Screen, 1–2/2011. Verkkojulkaisuna osoitteessa http://www.widerscreen.fi/2011-1-2/paakirjoitus/.

Saarikoski, Petri (2012). Jack Tramiel – In Memoriam. Tekniikan Waiheita 3/2012.

Siitonen, M. (2012). Mark Chen: Leet Noobs: The Life and Death of an Expert Player Group in World of Warcraft (2012). Pelitutkimuksen vuosikirja, 4 (1), 133-134. Retrieved from http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja2012/ptvk2012-15.pdf

Stenros, Jaakko & Harviainen, J. Tuomas (2011): “Katsaus pohjoismaiseen roolipelitutkimukseen”. In: Suominen , Jaakko, Koskimaa, Raine, Mäyrä, Frans, Sotamaa, Olli and  Turtiainen, Riikka (eds.): Pelitutkimuksen vuosikirja 2011. Tampereen yliopisto.

Stenros, Jaakko & Montola, Markus (2010): “The Paradox of Nordic Larp Culture”. In Stenros, Jaakko & Montola, Markus (eds.): Nordic Larp. Fëa Livia.

Stenros, Jaakko & Montola, Markus (2011): “Conspiracy For Good”. In Andresen, Lars, Nielsen, Charles Bo, Carbonelli, Luisa, Heebøll-Christensen, Jesper & Oscilowski, Marie (eds): Do Larp. Documentary Writings From KP2011. Rollespielsakademiet.

Stenros, Jaakko & Waern, Annika (2011): “Games as Activity: Correcting the Digital Fallacy”. Evans, Monica (ed): Videogame Studies: Concepts, Cultures and Communication. Inter-Disciplinary Press, Oxford.

Stenros, Jaakko (2010): “Nordic Larp: Theatre, Art and Game”. In Stenros, Jaakko & Montola, Markus (eds.): Nordic Larp. Fëa Livia.

Suominen, Jaakko (2009). Johdannoksi: netin kulttuurihistoriaa. Teoksessa Petri Saarikoski, Jaakko Suominen, Riikka Turtiainen & Sari Östman: Funetista Facebookiin: Internetin kulttuurihistoria. Helsinki: Gaudeamus, 7–22.

Suominen, Jaakko (2009). Kaiken maailman tieto? Internet tietämisen kohteena, lähteenä ja välineenä. Teoksessa Petri Saarikoski, Jaakko Suominen, Riikka Turtiainen & Sari Östman: Funetista Facebookiin: Internetin kulttuurihistoria. Helsinki: Gaudeamus, 116–156.

Suominen, Jaakko (2009). Netti – kulttuurisesti omaksuttu? Teoksessa Petri Saarikoski, Jaakko Suominen, Riikka Turtiainen & Sari Östman: Funetista Facebookiin: Internetin kulttuurihistoria. Helsinki: Gaudeamus, 265–283.

Suominen, Jaakko (2011). Hurma, himo, häpeä ja hylkääminen – kaarroksia konesuhteissa. Teoksessa Ulla Heinonen, Petri Saarikoski & Riikka Turtiainen (toim.): Digirakkaus 2.0. Pori: Turun yliopisto, 17–32.

Suominen, Jaakko (2011). Retropelaamista tutkimassa – välitilinpäätös. Teoksessa Jaakko Suominen, Raine Koskimaa, Frans Mäyrä, Olli Sotamaa & Riikka Turtiainen (toim.): Pelitutkimuksen vuosikirja 2011. Tampere: Tampereen yliopisto, 73–81. Verkkojulkaisuna osoitteessa http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja2011/ptvk2011-08.pdf.

Tuomi, Pauliina (2011). Intermediaaliset rakkauden representaatiot. Johanna Tukiaisen digitaalinen rakkaus. Teoksessa Ulla Heinonen, Petri Saarikoski & Riikka Turtiainen (toim.): Digirakkaus 2.0. Pori: Turun yliopisto, 117–130.

Turtiainen, Riikka (2009). Realistisuuden ylistys: pelaan jalkapalloa – olen mies. Teoksessa Jaakko Suominen, Raine Koskimaa, Frans Mäyrä & Olli Sotamaa (toim.): Pelitutkimuksen vuosikirja 2009. Tampere: Tampereen yliopisto, 124–129. Verkkojulkaisuna osoitteessa http://www.pelitutkimus.fi/wp-content/uploads/2009/09/ptvk2009-12.pdf.

Turtiainen, Riikka (2009). Tunne netissä. Teoksessa Petri Saarikoski, Jaakko Suominen, Riikka Turtiainen & Sari Östman: Funetista Facebookiin: Internetin kulttuurihistoria. Helsinki: Gaudeamus, 193–233.

Turtiainen, Riikka (2010). Man to Man: Sports (Games) and Female Characters. In Daniel Riha (ed.): Videogame Cultures and the Future of Interactive Entertainment. Oxford: Inter-Disciplinary Press, 103–111. Available online at http://www.inter-disciplinary.net/publishing/id-press/ebooks/videogame-cultures-and-the-future-of-interactive-entertainment/.

C TIETEELLISET KIRJAT

Eskelinen, M. (2012). Cybertext Poetics. The Critical Landscape of New Media Literary Theory. New York: Continuum.

Hirvonen, Mikko & Saarikoski, Petri (2012). Sosiaalisen median tutkimuskenttä 2001–2011. Pori: Turun yliopisto. Verkkojulkaisuna osoitteessa http://www.doria.fi/handle/10024/77060.

Karvinen, Juho & Mäyrä, Frans (2009) “Pelaajabarometri 2009 – Pelaaminen Suomessa”. Informaatiotutkimuksen ja Interaktiivisen median laitos – Department of Interactive Media: Interaktiivisen median tutkimuksia 3. Tampere: Tampereen yliopisto. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-7868-0

Karvinen, Juho & Mäyrä, Frans (2011) “Pelaajabarometri 2011 – Pelaamisen muutos”. TRIM Research Reports 6. Tampereen yliopisto. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8567-1

Kuronen, E., & Koskimaa, R. (2011). Pelaajabarometri 2010. Jyväskylä, Finland: Agora Center, Jyväskylän yliopisto.

Mäyrä, Frans, Holopainen, Jussi & Jakobsson, Mikael (Eds.) (2012) Symposium (Special Issue): Research Methodology in Gaming. Simulation & Gaming 43:3.

Saarikoski, Petri – Heinonen, Ulla & Turtiainen, Riikka (toim.) (2011). Digirakkaus 2.0. Pori: Turun yliopisto.

Saarikoski, Petri – Suominen, Jaakko – Turtiainen, Riikka & Östman, Sari (2009). Funetista Facebookiin: Internetin kulttuurihistoria. Helsinki: Gaudeamus.

Suominen, Jaakko – Koskimaa, Raine – Mäyrä, Frans & Sotamaa, Olli (toim.) (2009). Pelitutkimuksen vuosikirja 2009. Tampere: Tampereen yliopisto. Verkkojulkaisuna osoitteessa http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja-2009.

Suominen, Jaakko – Koskimaa, Raine – Mäyrä, Frans & Sotamaa, Olli (toim.) (2010). Pelitutkimuksen vuosikirja 2010. Tampere: Tampereen yliopisto. Verkkojulkaisuna osoitteessa http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja-2010.

Suominen, Jaakko – Koskimaa, Raine – Mäyrä, Frans – Sotamaa, Olli & Turtiainen, Riikka (toim.) (2011). Pelitutkimuksen vuosikirja 2011. Tampere: Tampereen yliopisto. Verkkojulkaisuna osoitteessa http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja-2011.

Suominen, Jaakko – Koskimaa, Raine – Mäyrä, Frans & Turtiainen, Riikka (toim.) (2012). Pelitutkimuksen vuosikirja 2012. Tampere: Tampereen yliopisto. Verkkojulkaisuna osoitteessa http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja-2012.

Turtiainen, Riikka & Östman, Sari (toim.) (2012). Rappio! Esseitä turhan tutkimisesta. Pori: Turun yliopisto.

Turtiainen, Riikka (2012). Nopeammin, laajemmalle, monipuolisemmin. Digitalisoituminen mediaurheilun seuraamisen muutoksessa. Pori: Turun yliopisto.

E SUURELLE YLEISÖLLE SUUNNATUT JULKAISUT, JOILLA ON YHTEYS HAKIJAN TUTKIMUSTYÖHÖN

Stenros, Jaakko & Montola, Markus (eds.) (2010): Nordic Larp. Fëa Livia.

Turtiainen, Riikka (2009). Lastenkulttuurin kentällä: Taiteen ja urheilun tasapeli? Peili 3/2009, 26–29.

Turtiainen, Riikka (2010). Kuningaslaji ja perintöprinsessat – jalkapallon maskuliinisuudesta. Peili 1/2010, 18–20.

G OPINNÄYTTEET

Eskelinen, M. (2009) Travels in Cybertextuality. The Challenge of Ergodic Literature and Ludology to Literary Theory. Jyväskylä: University of Jyväskylä.

Turtiainen, Riikka (2012). Nopeammin, laajemmalle, monipuolisemmin. Digitalisoituminen mediaurheilun seuraamisen muutoksessa. Pori: Turun yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-5176-5

F JULKINEN TAITEELLINEN JA TAIDETEOLLINEN TOIMINTA

Insomnia Game. Insomnia-verkkopelitapahtumassa toteutettava pervasiivinen ARG-peli (lokakuu 2010).

Insomnia Game 2.0. Insomnia-verkkopelitapahtumassa toteutettu pervasiivinen ARG-peli (lokakuu 2011).

Extracurricular Anatomy Nr. 1; October 10th, 2012; Glasgow, Scotland, UK. Brody Condon and Christine Borland with Jaakko Stenros and Quintin Fogg.

Off Topic -korttipelin suunnittelu- ja toteutushanke. Digitaalinen kulttuuri 2011–2012.

Pac-Man, vanhempi kuin Porin taidemuseo: pelipiste ja Pac-Man in Flesh. Porin taidemuseo, Museoiden yö -tapahtuma 14.5.2011.

Suomalaiset pelit silloin ja nyt -näyttely 5.–10.6.2012. Mediamuseo Rupriikki, Tampere.

To Prove Her Zeal One Woman Ate Mud; May 9th-13th, 2012; Wassaic, New York, USA. Brody Condon with Bjarke Pedersen, Ida Tjell, Martin Elricsson, Marie Holm-Anderson, Jaakko Stenros, Johanna Koljonen, Torgny Aanderaa, Nina Runa Essendrop.

Advertisement
Posted by: frans | January 17, 2013

Project closing

The Creation of Game Cultures: The Case of Finland research project closed at the end of 2012. It operated as planned and produced important new publications in both international and Finnish publication venues. The closing conference, Nordic DiGRA 2012 was also a major event for Finnish and Nordic game studies. The final summary and evaluation of the project is still ahead of us, but the coordinators and researchers want to thank everyone involved in making CG-Cult research successful. We are looking into ways of continuing the important initiatives started, such as the Finnish Player Barometer and the Yearbook of Game Studies. This web site will also remain available for any future news updates.

Posted by: frans | November 9, 2012

Research visit in New Zealand

There will be international research collaboration taking place as professor Frans Mäyrä visits University of Waikato in New Zealand from October to the end of December, 2012. His visit is hosted by Dr Gareth Schott and the focus is on interpretation of player experiences.

Posted by: frans | November 9, 2012

Riikka Turtiainen’s PhD defense

The first PhD thesis from the research project is now ready and will be defended in public at 17th November, 2012. You can read more about Riikka Turtiainen and her study from: http://www.ucpori.fi/penkkiurheilun_uudet_muodot

Posted by: frans | June 11, 2012

DiGRA Nordic 2012

The Creation of Game Cultures project co-organised a major game studies conference, the DiGRA Nordic 2012 – “Local and Global: Games in Culture and Society” in 6-8 June 2012, in Tampere, Finland. There were over 130 registered participants, from more than 10 different countries around the world. With three days of academic program, the conference broke new ground by including important interdisciplinary elements, most importantly a dedicated gambling studies track. There were 14 paper sessions in the program, presenting the findings from 24 full papers that were accepted through double-blind peer-review. There were also workshops, panels and roundtables in the program. In addition, a major exhibition, “Finnish Games Then and Now” was organised alongside the event, as well as social program, excusions and game activities. We want to thank all who made this event such as success! More from the conference web pages at: http://digra-nordic2012.org/

Posted by: frans | April 19, 2012

Role-Playing in Games

The Creation of Game Cultures project organised a major research event around role-playing cultures and role-playing studies in 10-11 April, 2012. Titled Role-Playing in Games, the fully-booked seminar featured working papers by researchers coming from many different disciplines and from around the world. The event web pages: https://roleplayingames.wordpress.com/

Posted by: frans | October 12, 2011

Player Barometer 2011

The findings of Player Barometer 2011 were revealed in DiGRA 2011 conference, and the full research report is now available for download (it is in Finnish, but includes an extended English summary). You can access the report from here:

EDIT, new link! http://tampub.uta.fi/handle/10024/65502

There is also a press bulletin in Finnish available from here:

http://www.uta.fi/ajankohtaista/tutkimusuutiset/ilmoitus.html?id=67126

Posted by: frans | October 6, 2011

New publications and presentations

There were several research papers and presentations by CG-Cult researchers in DiGRA 2011 conference, taking place in the Netherlands in 14-17 September 2011:

  Saara Toivonen & Olli Sotamaa: Of discs, boxes and cartridges: The material life of digital games
  Harald Warmelink & Marko Siitonen: Player Communities in Multiplayer Online Games: A Systematic Review of Empirical Research
  Jaakko Suominen: Game Reviews as Tools in the Construction of Game Historical Awareness in Finland
  Jaakko Stenros: The Making of Nordic Larp: Documenting a Tradition of Ephemeral Co-Creative Play
  Thorsten Quandt, Ruth Festl, Vivian Chen, Raine Koskimaa, Jan Van Looy, Frans Mäyrä & Jaakko Suominen: Panel on International gaming: Comparative survey research on digital gaming
  Jaakko Stenros & Annika Waern: Narrative Friction in ARGs: Design Insights from Conspiracy For Good
  Garry Grawford and Frans Mäyrä: Keynote Live Book Review, Video Gamers
  Frans Mäyrä: Games Are Not Dangerous Enough! (The Ivory Tower that Isn’t: A Game Scholar Rant Session)
Posted by: frans | June 7, 2011

Announcement for DiGRA Nordic 2012

The second Nordic DiGRA conference will take place in Tampere, Finland, in June 6-8, 2012. Titled “Global and Local: Games in Culture and Society”, it will bring together researchers, experts and students from various disciplines, all driven to understand better the roles different games, players, game design and industry have in our culture and society. The conference venue will be located at the new Technopolis building, next to the University of Tampere main campus. You can already learn more about activities and attractions of Tampere from address: http://www.gotampere.fi/eng .

The full call for papers will be circulated in September 2011, with submission deadlines set at the beginning of 2012. This event also celebrates the 10th anniversary of game studies conferences in Finland, as introduced by CGDC in June 6, 2002. We hope you will take this opportunity to mark the event already into your calendars – see you all in Tampere next year!

– Nordic DiGRA 2012 organizing team

Posted by: frans | June 7, 2011

New activities, Spring 2011

The consortium had its general meeting again in March 31, looking closely at the ongoing research work in PhD and postdoctoral research projects. Several publications are coming out from the researchers. The Player Barometer 2011 study was agreed upon and the research started. University of Tampere has hired three new research assistants to do player research: Juho Karvinen (who worked also with the Player Barometer 2009), Maria Alaoja and Heikki Tyni. A regular meeting schedule to supervise the research assistants’ work was set up.

Older Posts »

Categories